Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych

osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Woreczki-Organza,

prowadzony pod adresem www.woreczki-organza.pl (dalej zwaną Witryną) przez 

PPHU MOZIU DANIEL MOCHNAL z siedzibą w PORAJÓW, PONIATOWSKIEGO 15, 59-921 SIENIAWKA,

(dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa

prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i

dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne

działania.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy w sposób automatyczny podczas

korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem

danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na

Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez

Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki

cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są

usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane

także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania

informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies:

1)  „sesyjne”, które przechowywаne są w urządzeniu końcowym Użytkownikа do czаsu opuszczeniа przez niego strony nаszego Serwisu lub wyłączeniа przeglądаrki internetowej;
 
2)  „stаłe”, które przechowywаne są w urządzeniu końcowym Użytkownikа przez czаs określony w pаrаmetrаch „stаłych” plików cookies lub do czаsu ich usunięciа przez Użytkownikа; 

W rаmаch nаszego Serwisu stosujemy pliki cookies, аby jаk nаjlepiej dostosowаć jego zаwаrtość, w tym treść, do preferencji dаnego Użytkownikа.
 
Pliki cookies pozwаlаją nаm również oprаcowywаć tzw. stаtystyki odwiedzin (oczywiście аnonimowych!), dzięki którym dowiаdujemy się, w jаki sposób Użytkownicy korzystаli z nаszego Serwisu, а to z kolei pozwаlа nаm stwierdzić, w jаkim kierunku powinniśmy dаlej rozwijаć nаsz Serwis.
 
Stosowаnie przez nаs plików cookies pozwаlа Użytkownikom sprаwnie poruszаć się w obrębie nаszego Serwisu, zwłаszczа po zаlogowаniu, poniewаż nie muszą oni wpisywаć zа kаżdym rаzem swojego loginu i hаsłа nа kolejnych podstronаch Serwisu.
 
 W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć

stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W

razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować

się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo

zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików

dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj

platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której

weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki

komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki).

Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na

który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL

strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w

celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i

wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników

Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania

zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem

Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu

rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię lub/i nazwa firmy

2) adres do korespondencji,

3) adres rozliczeniowy, jeżeli jest inny niż adres korespondencji,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i

zakupu w ramach Witryny.

 

Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące informacje w celach statystycznych

1) wiek

2) płeć


Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne

wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo

podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej

możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich

poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach

swojego konta na naszej Witrynie lub z adresu: biuro@woreczki-organza.pl, numeru telefonu +48 536 23 24 29.

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres

e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w Woreczki-Organza.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie

nam oświadczenia na poniższy adres: biuro@woreczki-organza.pl

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane

następującym podmiotom takim jak  firmy kurierskie oraz operatorom systemów płatności.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej

informacji na adres biuro@woreczki-organza.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym

organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i

ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia

serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych,

w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego

szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie

zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w

poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać,

że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem

podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta

osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Mają Państwo w ramach Witryny możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym

czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną

Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod

adresem: . biuro@woreczki-organza.pl .

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa

temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych,

a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.

Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa

danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

biuro@woreczki-organza.pl .

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie

strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane

przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z

którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady

postępowania z danymi w ramach tych stron.

Polityka Prywatności Online

Niniejsza polityka prywatności online dotyczy wyłącznie informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony i nie dotyczy

informacji zebranych offline.

Warunki
Prosimy odwiedzić także dział Warunki, który reguluje korzystanie, wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności

dotyczące używania strony, zamieszczony pod adresem http://woreczki-organza.pl/pl/content/10-regulamin

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa

zadawane pod adresem: biuro@woreczki-organza.pl lub Administratorowi Danych Osobowych 
Daniel Mochnal, Poniatowskiego 15, 59-921 Porajów

Twoja zgoda

Korzystając z naszej strony zgadzasz się na warunki polityki prywatności naszej strony.