Wymiana, zwroty i reklamacje 

W naszym sklepie ustanowiliśmy 100 dniowe prawo odstąpienia od umowy.

Możesz wymienić lub zwrócić nam dowolny produkt, bez podawania przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*)

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Decyzję o odstąpieniu od umowy proszę przesłać w jednej z wyżej wskazanych form na: 

Adres:
Moziu Daniel Mochnal
ul. Poniatowskiego 15, 
59-921 Porajów
e-mail: biuro@woreczki-organza.pl,
tel. + 48 536- 232-429 (koszt połączenia wg stawki operatora).

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na:

Adres:
Moziu Daniel Mochnal
ul. Rolnicza 5
59-921 Sieniawka
e-mail: biuro@woreczki-organza.pl,
tel. + 48 536- 232-429 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Prosimy o nienadawanie przesyłki zwrotnej za pobraniem.